HH QUARTERLY

HH Ferries Group udgiver hvert kvartal HH QUARTERLY som et bidrag til den offentlige debat med konkrete fakta vedrørende den trafikale og økonomiske udvikling af Øresundsregionen, som Scandlines Helsingør-Helsingborg spiller en vigtig rolle i arbejdet for at fremme.

Fortsat fremdrift i godstrafikken og overgang til batteridrift

I 3. kvartal 2018 fortsatte væksten i godstrafikken på Scandlines Helsingør-Helsingborg, som også i dette kvartal tog den største andel af væksten i godstransport over Øresund. Mens antallet af overførte passagerer og personbiler faldt, blandt andet som følge af den usædvanligt varme sommer, var præcision og kapacitetsudnyttelse på overfartens færger fortsat høj.

Læs mere

HH Ferries Group skabte kraftig vækst i godstrafikken i 2. kvartal 2018

Scandlines Helsingør-Helsingborg fortsatte den positive udvikling og skabte i 2. kvartal 2018 kraftig fremgang i antallet af overførte lastbiler, hvilket samtidig betød, at overfarten øgede sin markedsandel af lastbilstrafikken på Øresund. I maj måned var antallet af lastbiler, som vælger Scandlines for at krydse sundet mellem Helsingør og Helsingborg, således for første gang større end antallet af lastbiler, der tager den faste forbindelse mellem Malmø og København.

Læs mere

HH Ferries Group øgede sin andel af personbilstrafikken i 1. kvartal 2018

Scandlines Helsingør-Helsingborg fortsatte den positive udvikling og skabte i 1. kvartal 2018 fornyet fremgang i antallet af overførte personbiler, hvilket samtidig betød, at overfarten øgede sin markedsandel af personbilstrafikken på Øresund. Udvidelsen af færgen Hamlets sejlplan fra 1. december 2017 medførte større kapacitet, som allerede i 1. kvartal var tæt på at blive fuldt udnyttet af kunderne.

Læs mere

Fortsat vækst i godstrafikken i 4. kvartal 2017

Væksten i godstrafikken på Scandlines Helsingør-Helsingborg fortsatte i 4. kvartal 2017, og den stigende godstrafik medførte en øget kapacitetsudnyttelse på overfartens færger på trods af et mindre fald i antallet af personbiler. Kapaciteten blev øget ved fra 1. december at udvide færgen Hamlets sejlplan med fem timer per døgn.

Læs mere

Væksten i godstrafikken fortsatte i 3. kvartal

I 3. kvartal 2017 fortsatte væksten i godstrafikken på Scandlines Helsingør-Helsingborg, og på trods af et mindre fald i antallet af personbiler medførte den stigende godstrafik en øget kapacitetsudnyttelse på overfartens færger. Ledelsen besluttede derfor at øge kapaciteten ved at udvide færgen Hamlets sejlplan med fem timer per døgn.

Læs mere

God trafikudvikling i 2. kvartal trods udskudt overgang til batteridrift

I 2. kvartal 2017 transporterede Scandlines Helsingør-Helsingborg flere personbiler og passagerer end i sammenligningsperioden, og udviklingen var positivt påvirket af påsken, som faldt i 1. kvartal sidste år. Samtidig var antallet af overførte lastbiler uændret, ligesom sejlplanen og præcisionen kun blev påvirket marginalt af, at indsættelsen af Tycho Brahe som 100% batteridrevet færge i juni måtte udskydes.

Læs mere

Fortsat fremdrift i godstrafikken og overgangen til batteridrift

Den positive udvikling for antallet af overførte lastbiler fortsatte i 1. kvartal 2017. Antallet af transporterede personbiler og passagerer faldt primært som følge af, at påsken i 2017 først faldt i 2. kvartal mod 1. kvartal sidste år. Sæsonudsvinget i påsken er væsentligt og vanskeliggør vurderingen af effekten af det ændrede trafikmønster i regionen. Både Tycho Brahe og Aurora gennemførte forberedende værftsophold før endelig ombygning til batteridrift uden at påvirke service og regularitet.

Læs mere

Fremgang i godstrafikken og ISO-certificering af miljøindsatsen

Den positive udvikling for antallet af overførte lastbiler fortsatte i sidste kvartal af 2016, mens det ændrede trafikmønster i regionen påvirkede antallet af transporterede personbiler og passagerer. HH Ferries Group nåede endnu en milepæl på vejen mod at sikre en grønnere færgedrift på Øresund med opnåelse af miljøcertificering efter ISO 14001:2015-standarden.

Læs mere

Fortsat fremgang i godstrafikken på Øresund i 3. kvartal

Den positive udvikling for antallet af overførte lastbiler og busser fortsatte i 3. kvartal. Antallet af transporterede personbiler og passagerer var påvirket af ID-kontrol, og på trods af høj aktivitet i juli faldt trafikken fra et højt niveau i 2015. I september fremlagde den svenske regering forslag om at kompensere transportører for udgifter til ID-kontrol, som siden årsskiftet har påført HH Ferries Group væsentlige omkostninger.

Læs mere

2. kvartal præget af ID-kontrollens effekter og positive miljøbeslutninger om fremtidig batteridrift på ruten

Færgetrafikken på Øresund blev i 2. kvartal 2016 tydeligt påvirket af ID-kontrollen, som lagde en dæmper på trafikken af personbiler og passagerer. Fremgangen i antallet af overførte lastbiler og busser kunne ikke opveje effekterne af de pålagte ID-kontroller, som i kvartalet omfattede ca. 850.000 personer, og som fortsat koster HH Ferries betydelige månedlige millionbeløb at […]

Læs mere

Påsketrafik afbødede effekten af ID-kontrol i 1. kvartal

Der var fremgang i færgetrafikken på Øresund i 1. kvartal 2016, og det samlede antal passagerer ved Scandlines Helsingør-Helsingborg steg markant, ligesom antallet af overførte køretøjer var højere sammenlignet med samme periode sidste år. Fremgangen kan dog henføres til, at påsken faldt i 1. kvartal i år mod 2. kvartal i 2015, mens indførelsen af […]

Læs mere

Fremgang for færgerne på Øresund i 4. kvartal trods uro i regionen

Scandlines Helsingør-Helsingborg øgede aktivitetsniveauet moderat i 4. kvartal 2015. Antallet af overførte lastbiler og busser steg betydeligt, mens billedet var stort set uændret for det samlede antal passagerer samt personbiler og gående passagerer.

Læs mere

2,6 millioner tog færgen over Øresund i 3. kvartal 2015

I 3. kvartal 2015 overførte Scandlines Helsingør-Helsingborg 2,6 mio. passagerer (2014: 2,5 mio.), og der var fremgang i både antallet af overførte køretøjer og gående samt anvendelsen af AutoBizz Smart.

Læs mere