Bæredygtighed

HH Ferries Group driver en bæredygtig færgerute og anvender moderne teknologi for at reducere miljøpåvirkningen, mens der løbende arbejdes med at styrke Øresundsintegrationen. HH Ferries Group er miljøcertificeret efter ISO 14001:2015-standarden.

Fra 2007 har færgerne på ruten som de første i verden levet op til de emissionsregler fra SECA, som blev obligatoriske i 2015. Derudover arbejder koncernen løbende med at nedbringe CO2-udledningen og færgedriftens påvirkning af havmiljøet til gavn for Øresundsregionen. HH Ferries Group har iværksat konvertering til batteridrift på de to færger Tycho Brahe og Aurora med henblik på at reducere færgernes miljøpåvirkning yderligere.

HH Ferries Group og færgeruten bidrager endvidere til lokalsamfundene på begge sider af Øresund gennem jobskabelse og støtte til kultur, uddannelsesområdet og erhvervslivet.

Læs mere

Batteriprojekt

HH Ferries Groups miljøpolitik og ISO 14001:2015-certificering

ISO 14001:2015-certifikat